среда, 27 апреля 2016 г.

Chociaż głazy sztachetki te są z odmiennych epok oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak że czasami mało wprawnym ślipiem trudno je rozróżnić.

Wprawdzie głazy sztachetki te są z odmiennych epok oraz powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak że czasami mało wprawnym ślipiem z trudem je odróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym kolorystykom, bezproblemowej obróbce oraz względnie atrakcyjnej zapłacie. Występują w wielu terenach Polski – piaskowiec najłatwiej wykopać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach a także Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz także w Górach Świętokrzyskich. Ten materiał ogrodzeniowy wydobywa się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym drobi lub wstępnie ociosuje, układa na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką oraz przekazuje do miejsca budowy ogrodzenie PCV na plot i furtę sztachetowa. Używany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak sklejony spoiwem piasek, którego ziarna nie przekraczają 2mm wielkości. Jak spoiwem jest np. krzemionka, zwiemy go krzemionkowym (kwarcyt), kiedy związki wapnia -wapiennym. Oprócz bazy zlepiających występują tam także różne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim modyfikuje się kolor skał na balaski PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachet, przybierają one wówczas różne atramenty czerwieni, brązu a także zieleni. W naturze zestawione są w warstwy o wielorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Spośród tak olbrzymich złóż kroi się największe bloki, używane później np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte kamienie wolno też siekać na sześciany o proporcjonalnych zarysach, wykorzystywane później w budownictwie (również na ogrodzenia). Można także je porcjować przy pomocy specjalnych klinów i dłut na małe, nierównych konturów odłamki. Służą do układania powierzchni ścieżek i konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne sztachety z Winylu stosuje się także wapienie - skały aluwialne, powstałe spośród nazbieranych na dnie mórz i jezior resztek organizmów żywych, głównie muszli małż i ślimaków.

Zazwyczaj są bardziej miękkie niż piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, lecz również mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z dawnych er geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować zalecane na ogrodzenia Winylowe na plot i furtę ze sztachetek. Nadają się jednak po największej części do wykorzystywania w środku budynku, albowiem poddawane działaniu warunków atmosferycznych prędko tracą połysk. Wapienie można wykorzystać do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki oraz dojazdy, do aranżacji parków skalnych. Na Lubelszczyźnie wykorzystuje się je także do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najodpowiedniej nadają się piaskowce krzemionkowe, dlatego że są odporniejsze na szlifowanie niż np. Wapienie.

W zależności od kształtu parku oraz własnych upodobań forma kamiennych płyt może być różny – od łamanych, nierównych, aż po prosto skróconych prostokątów względnie kwadratów. Murki oraz sztachetki plastikowe na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa konstruuje się z głazów wielorakiego układu, ułożonych na kamiennym albo betonowym fundamencie. Jeżeli ogrodzenie powstaje spośród kawałeczków o niesymetrycznych kształtach, trzeba je adekwatnie dobierać tzn. tak, iżby postać każdego następnego zespalał się z poprzedzającym. Ażeby takie ogrodzenie było solidne jego grubość powinna wynosić 50-70 cm. Większe szczeliny w środku wolno dopełniać zaprawą cementową i gruzem. Ogrodzenie Poznań z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły względnie pustaków. Piaskowce a także wapienie możemy wykorzystać też do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych a także innych komponentów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce wykorzystywane do budowy ogrodzenie z plastiku należą do kamieni mało wytrzymałych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca a także niskich temperatur błyskawicznie niszczeją oraz nabierają ciemnego koloru. Łatwo przerastają też mchem i glonami. Można temu zapobiec pokrywając nawierzchnię ogrodzenia Poznań ewentualnie rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie usiłujmy ścierać kurzu z powierzchni ogrodzenia Poznań szorstkimi narzędziami np. drucianą szczotką, gdyż na kamieniu mogą pozostać mocne rysy. Sprofilowane fabryki czyszczą kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości mechanicznego mycia ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeżeli jednak pożądamy, żeby kamienie na ogrodzeniu błyskawicznie wyglądały na stare, nie możemy ich niczym ochraniać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий