среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie ploty z PCV na plot i bramę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu do starostwa powiatowego oprócz kilku wypadków.

Konstrukcja balustrady z plastyku na plot i bramę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na to oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz szczególnych przypadków.

Sztachetki z plastyku na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma graniczącymi działkami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Dotyczy to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów przy drogach prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balaski z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu winno określać gatunek ogrodzenia, procedurę wykonania jego instalacji oraz zaplanowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada doczepić deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz o ile jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji ogrodzenia PCV na plot i bramkę ze sztachetek wymagane są pomocne uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy zamierzane sztachety PCV na plot i bramę sztachetowa jest niezgodne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W przypadku gdy planowane balaski PVC na plot i furtkę ogrodzeniowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez dwa lata. Brak zapoczątkowania robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий